Peak Sport Adventure

REGLER OG LEJEVILKÅR

 

 1. Lejeren er fuldt ansvarlig for det leje udstyr.
 2. Udstyret er ikke forsikret. Du kan tegne en forsikringsaftale med butikken ved at betale et tillæg på 10 % af lejebeløbet. Med forsikringsaftalen påtager udlejeren sig 75 % af omkostninger, hvis udstyret bliver stjålet eller går i stykker.
 3. Hvis lejeren ikke har tegnet nogen forsikringsaftale, og det lejede udstyr bliver stjålet eller får en totalskade, debiteres lejeren ifølge den fulde markedsværdi.
 4. Ved tyveri af lejet udstyr skal lejeren foretage en politianmeldelse.
 5. Hvis lejeren har tegnet en forsikringsaftale med butikken, udgør selvrisikoen ved tyveri eller tab 25 % af udstyrets fulde markedsværdi.
 6. Hvis det lejede udstyr behandles ukorrekt og/eller vandaliseres, debiteres lejeren, på trods af den tegnede forsikringsaftale, for den nødvendige reparation ifølge gældende prisliste over reparationer.
 7. I lejeperioden er det muligt at bytte udstyr af forskellige kategorier og værdi. Hvis kategorien eller værdien af det nye udstyr er højere, debiteres differencen. Hvis kategorien er lavere, får lejeren ingen tilbagebetaling.
 8. Det lejede udstyr skal være tilbageleveret senest kl. 9.00, ellers skal der også betales for leje af udstyr på tilbageleveringsdagen.
 9. Hvis det leje udstyr ikke tilbageleveres som ifølge aftalen, bliver lejeren automatisk anmeldt for tyveri på den syvende dag efter lejeaftalens udgang.
 10. Lejeaftalen kan afsluttes før tid ved at tilbagelevere lejeudstyret. Lejeren har ikke ret til at begære tilbagebetaling af lejen.
 11. Tilbagebetalingen af leje er kun muligt i tilfælde af sygdom og/eller personskade imod fremvisning af en lægeattest.
 12. Denne lejeaftale er kun gyldig efter: gennemført betaling med kreditkort eller indbetaling af kontantbeløb, der svarer til lejeudstyret værdi, og/eller, når et ID-kort, som er gyldigt, indtil lejeperiodens afslutning, afleveres som sikkerhed til udlejeren.
 13. Hermed informerer vi vores lejere/kunder, at udlejeren, ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne, udelukkende behandler lejerens personoplysninger elektronisk eller manuelt til nutidige og fremtidige formål, som aftalen forudser, for at opfylde lovgivningen og forpligtelser i henhold til de ansvarlige, juridiske myndigheder, til bogføring og kunderegistre.
 14. Hvis disse lejevilkår godkendes, bekræfter kunden udtrykkeligt, at denne er blevet underrettet om ovenstående oplysninger og er bevidst om, hvad disse indebærer. Kunden giver også samtykke til behandling, overførsel og videregivelse af personoplysninger fra ovennævnte lejer og/eller ansvarlige i henhold til art. 23 og art. 24 i loven om beskyttelse af privatlivets fred.
 15. Med godkendelse af denne aftale bekræftes prisen for lejen. Tjenesten kan ikke overføres til en anden kunde

 

 

Vi beder kunden om at behandle det lejede udstyr på en korrekt måde. Vi siger på forhånd mange tak og ønsker jer god fornøjelse.