Peak Sport Adventure

REGLEMENT EN HUURVOORWAARDEN

 

 1. De huurder neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gehuurde op zich.
 2. De uitrusting is niet verzekerd. Door middel van een aansprakelijkheidsovereenkomst en toevoeging van 10% van de huursom is het risico van diefstal en breuk van de uitrusting voor 75% voor rekening van de verhuurder.
 3. In geval van totale breuk of diefstal zonder aansprakelijkheidsovereenkomst, zal de uitrusting in kwestie tegen de marktwaarde aan de huurder in rekening worden gebracht.
 4. In geval van diefstal is de huurder verplicht hiervan aangifte te doen bij de bevoegde politieautoriteiten.
 5. Bij diefstal of verlies van de uitrusting met  aansprakelijkheidsovereenkomst betaalt de huurder een eigen risico van 25% van de marktwaarde van de verloren gegane uitrusting.
 6. In geval van inadequate behandeling en/of schade door vandalisme van de gehuurde uitrusting krijgt de huurder de reparatie ondanks de aansprakelijkheidsovereenkomst volgens de geldende prijslijst in rekening gebracht.
 7. Tijdens de hele duur van het contract is vervanging mogelijk met een uitrusting van andere categorieën en waarden waarbij het verschil in de kosten in het geval van een hogere categorie in rekening worden gebracht, maar zonder terugbetaling in het geval van een lagere categorie.
 8. De huuruitrusting moet worden betaald tot en met de dag van teruggave, indien deze na 9.00 uur wordt ingeleverd.
 9. In het geval dat de gehuurde uitrusting om welke reden dan ook niet volgens de afspraak retour komt, wordt op de zevende dag na de voor teruggave vastgestelde datum automatisch aangifte gedaan van diefstal door de huurder.
 10. Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk door de uitrusting in te leveren echter zonder terugbetaling van de overeengekomen huurvergoeding.
 11. Vergoedingen worden uitsluitend voor ziekte en/of letsel toegekend na overlegging van een reguliere medische verklaring.
 12. Deze huurovereenkomst is slechts geldig na betaling met creditcard of door storting van de equivalente waarde van de gehuurde uitrusting en/of een geldig identiteitsbewijs voor de gevraagde huurperiode.
 13. Wij informeren onze huurders/klanten dat de verwerking van hun persoonsgegevens door de verhuurder, eigenaar van de verwerking, zal plaatsvinden in elektronische of handmatige vorm en uitsluitend voor de uitvoering van de huidige en toekomstige contractuele taken, om te voldoen aan de wettelijke normen en de bepalingen van de wettelijk bevoegde autoriteiten, voor het bijhouden van een regelmatige boekhouding en van de klantendossiers.
 14. Door deze algemene huurvoorwaarden te accepteren bevestigt de klant uitdrukkelijk dat hij de bovenstaande informatie heeft ontvangen en er kennis van heeft genomen en dat hij, met betrekking tot de daarin vermelde doeleinden in overeenstemming met art. 23 en art. 24 van de Algemene verordening gegevensbescherming, zijn toestemming geeft voor de verwerking, overdracht en verspreiding van zijn gegevens door de eigenaar in kwestie en/of de verantwoordelijke persoon. 
 15. Op het moment van de aanvaarding van deze overeenkomst is het totale bedrag verschuldigd.  De huur is niet overdraagbaar

 

We verzoeken de klant vriendelijk om de uitrusting op de juiste manier te behandelen en danken voor het vertrouwen. Veel plezier!