Peak Sport Adventure

Regler och hyresvillkor

 

 1. Hyrestagaren är fullt ansvarig för hyrd utrustning.
 2. Din hyrutrustning är inte försäkrad. Du kan teckna ett försäkringsavtal med butiken (convenzione regolatoria) genom att betala ett tillägg på 10% på hyressumman. Med försäkringsavtalet tar uthyraren på sig 75% av kostnaderna om utrustningen går sönder eller blir stulen.
 3. Om hyrestagaren inte tecknat något försäkringsavtal och hyrutrustningen blir stulen eller får en totalskada debiteras hyrestagaren fullt marknadsvärde.
 4. Vid stöld av hyresutrustningen måste hyrestagaren göra en polisanmälan.
 5. Om hyrestagaren tecknat ett försäkringsavtal med butiken uppgår självrisken vid stöld eller förlust till 25 % av utrustningens fulla marknadsvärde. 
 6. Om hyresutrustningen behandlas vårdslöst och/eller vandaliseras debiteras hyrestagaren, trots tecknat försäkringsavtal, för den nödvändiga reparationen enligt gällande prislistor för reparation.
 7. Under hyrperioden är det möjligt att byta utrustning med annan utrustning av olika kategorier och värde. Om kategorin eller värdet på den nya utrustningen är högre debiteras mellanskillnaden, om kategorin är lägre får hyrestagaren ingen ersättning.
 8. Om den hyrda utrustningen återlämnas efter kl 9.00 betalas hyra även för återlämningsdagen. Om utrustningen däremot återlämnas före kl 9.00 betalas inte hyra för återlämningsdagen.
 9. Om den hyrda utrustningen inte återlämnas anmäls hyrestagaren automatiskt för stöld den sjunde dagen efter hyresavtalets utgång.
 10. Hyresavtalet kan avslutas i förtid genom att återlämna hyresutrustningen. Hyrestagaren har inte rätt att begära återbetalning av hyran.
 11. Återbetalning av hyra är möjlig endast vid sjukdom och/eller personskada mot uppvisande av läkarintyg. 
 12. Detta hyresavtal är giltigt endast efter: genomförd betalning med kreditkort, inbetalning av handpenning motsvarande hyresutrustningens värde och/eller efter att ett ID kort som är giltigt till hyresperiodens slut lämnats som säkerhet till uthyraren. 
 13. Härmed informerar vi våra hyrestagare/kunder att uthyraren, ansvarig för behandlingen av personuppgifterna, behandlar dessa elektroniskt eller manuellt endast för de nutida och framtida ändamål som avtalet förutser, för att uppfylla lagliga förpliktelser enligt de ansvariga juridiska myndigheterna, för bokföring och kundregister.  
 14. Om dessa hyresvillkor godkänns, bekräftar kunden uttryckligt att denne har tagit del av ovanstående information och är medveten om vad den innebär. Kunden samtycker även, med hänvisning till art. 23 och art. 24 i Integritetspolicyn, till bearbetning, överföring och vidarebefordring av personuppgifterna utav ovan nämnda uthyrare och/eller ansvarige.
 15. Med godkännande av detta avtal bekräftas priset för hyran. Servicen kan inte överföras till annan kund.

 

Vi ber kunden att sköta hyresutrustningen på rätt sätt, tackar på förhand och önskar er ett trevligt uppehälle.